EU

Europaparlamentet flag_w - lille.jpg

LOF oplyser om EU og EU's betydning for Danmark gennem artikler, debatarrangementer og foredrag.

Et internationalt udsyn og en åben tilgang til verden er et vigtigt element i LOF's værdiggrundlag. Aktive medborgere i Danmark er også medborgere i EU. Folkeoplysning på både nationalt og internationalt plan er derfor en forudsætning for et velfungerende demokrati. 

Arrangementer
LOF arrangerer debatter, informationsaftener og foredrag om EU i hele landet. Her på siderne kan du læse mere om, hvilke EU-arrangementer, vi kan tilbyde i nærheden af dig.

Viden om EU
Du kan også finde information om Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Ministerrådet. Det er de tre institutioner, som udarbejder EU's love i fællesskab. Siderne giver en kort introduktion og indeholder links til videre læsning.

Borgerinddragelse
LOF arbejder målrettet med at inddrage borgerne i vores EU oplysning. Det gør vi både gennem traditionelle arrangementer og ved at afprøve nye rammer for dialog.

LOF's landsorganisation og LOF's lokale aftenskoler har et tæt samarbejde med organisationer, virksomheder, politiske partier og andre relevante partnere.

Europa-NævnetEuropanaevnet Logo
LOF's arbejde for EU-oplysning er støttet af
Europa-Nævnet 
Læs mere om Europa-Nævnet her